Дневен ред на редовно заседание на ОбС-Якоруда – 30.12.2019 г.

Дневен ред на редовно заседание на ОбС Якоруда – 30.12.2019 г.