Покана за представяне на предложения, мнения и препоръки относно изменения и допълнения на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Якоруда

Покана и предложение за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Докладна за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци