Обява за предстоящо стартиране на проект „Топъл обяд“ в община Якоруда

Обява за предстоящо стартиране на проект „Топъл обяд“ в община Якоруда