Актуални обяви-военна служба

Обява за длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за приемане на военна служба- 01.03.2023

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности 13.03.2023