Актуални обяви-военна служба

Обява за длъжности, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани

Обява за вакантни длъжности във военни формирования от военноморските сили 28.07.2023 г.

Обява за провеждане на конкурс за вакантни длъжности за примане на военна служба 06.06.2023

Прочети

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните

Общинска програма за превенция и противодействие на асоциалните прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните

Прочети