На 08.09.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.003-0045-C01  между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 391 160, 96 лв., а неговата продължителност е 30 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително …

Прочети

Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“ е насочено към главната улица в гр. Якоруда – ул. „ЦАР БОРИС III“.

         На 08.09.2023 г., с подписването на Административен договор № BG06RDNP001-7.017-0101-C01 между община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“, стартира изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на гр. Якоруда, Община Якоруда“.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер …

Прочети

През месец юни 2023 г. бяха подписани Договори № 15510, № 15511, № 15512 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София и община Якоруда за финансиране на проекти по Национална Кампания „Чиста Околна Среда“

       През месец юни 2023 г. бяха подписани Договори № 15510, № 15511, № 15512 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София и община Якоруда за финансиране на проекти по Национална Кампания „Чиста Околна …

Прочети

Турнир по шахмат в град Якоруда

        На 17.09.2023г. в Спортната зала на град Якоруда за поредна година се проведе шахматния турнир, организиран от Общината. Състезанието предизвика огромен интерес. Участие взеха общо 80 шахматисти от всички краища на България, даже и 1 американски гражданин. Интересът към състезанието …

Прочети