1-ви декември- Световен ден за борба срещу СПИН и ХИВ

      За поредна година  МКБППМН – Община Якоруда съвместно със СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Якоруда бе отбелязан 1 декември – Световният ден за борба със СПИН и ХИВ. Учениците от училището подкрепиха инициативата на Световната здравна организация, която …

Прочети

Ползотворни превантивни събития от МКБППМН- община Якоруда

      Приоритет в дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) е поддържане устойчив диалог с представителите на образователните институции и подпомагане работата по изпълнение на плановете за действие по ранна превенция с учениците от …

Прочети