О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКОРУДА“ , КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНА ЯКОРУДА

Обява за набиране на потребители

Обява за набиране на домашен помощник

заявление от кандидат за потребител

заявление от кандидат за домашен помощник

декларация асистент

Прочети

„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, община Якоруда“ на стойност 457 053,52 лв.

На 10.05.2019 г. между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или …

Прочети