На 08.09.2023 г., с подписването на Договор  № BG05SFPR002-2.003-0045-C01  между община Якоруда и Министерството на труда и социалната политика, стартира изпълнението на проект „Бъдеще за децата в община Якоруда“.

Стойността на проекта е 391 160, 96 лв., а неговата продължителност е 30 месеца.

Безвъзмездната финансова помощ е осигурена от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027.

Целта на проектното предложение е предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, включително …

Прочети

През месец юни 2023 г. бяха подписани Договори № 15510, № 15511, № 15512 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София и община Якоруда за финансиране на проекти по Национална Кампания „Чиста Околна Среда“

       През месец юни 2023 г. бяха подписани Договори № 15510, № 15511, № 15512 между Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда – гр. София и община Якоруда за финансиране на проекти по Национална Кампания „Чиста Околна …

Прочети

О Б Я В А ЗА НАБИРАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ПО ПРОЕКТ „ГРИЖА В ДОМА В ОБЩИНА ЯКОРУДА“ , КОИТО ЩЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ОТ ОБЩИНА ЯКОРУДА

Обява за набиране на потребители

Обява за набиране на домашен помощник

заявление от кандидат за потребител

заявление от кандидат за домашен помощник

декларация асистент

Прочети