„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, община Якоруда“ на стойност 457 053,52 лв.

На 10.05.2019 г. между Община Якоруда и Държавен фонд „Земеделие“ се сключи Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или …

Прочети

Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

      Община Якоруда удължи срока  на договор с Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция “Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално  подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в …

Прочети

Община Якоруда ще ремонтира банята и ще развива туризма по проект

      На 13.09.2019 г, в гр. Ксанти се проведе първата среща по проект Минерални пътеки – Ваканция и природа в едно намигване. На срещата партньорите получиха своите копия от партньорското споразумение и набелязаха следващите етапи от изпълнението му. Парнтьори по проекта …

Прочети