Обявление за обществено объждане на изменение на общия устройствен план на община Якоруда за гробищен парк на град Якоруда

Обявление за обществено объждане на изменение на общия устройствен план на община Якоруда за гробищен парк на град Якоруда

Прочети

Годишен план за паша за стопанската 2022-2023 г.

Приложение 1- Годишен план за паша

Приложение 2 – Правила за ползване на ПМЛ

Приложение 3 – Задължения на ОЯ и на ползвателите

Приложение 4 – Списък на ПМЛ за индивидуално ползване 

Приложение 5 – Списък на ПМЛ за общо

Прочети