Кмет

Кмет на община Якоруда

Лични данни:
Име: Мехмед Вакльов
Тел.: 07442/2209; 

e-mail:  obshtina@yakoruda.egov.bg

Образование:
Висше:

Професионален опит:

Семейно положение:
женен