Образование

На територията на община Якоруда действат шест училища: Средно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ , Професионална гимназия „П.Р. Славейков“, три обединени училища в селата Юруково, Конарско и Смолево, както и едно основно училище   в село Бел Камен.

В общината има и обединено детско заведение с основна сграда в град Якоруда и филиали в селата Аврамово, Бунцево, Бел Камен, Конарско, Юруково и Черна Места.