3_image5

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „Никифор Попфилипов“

Народно Читалище „Никифор Попфилипов“
Област Благоевград
Община Якоруда
Село Конарско
контакти: GSM 0886469427
Секретар: Муса Мехмедов Манзурски

Основано през 1962 г. Към читалището съществуват 2 фолклорни групи / мъжка и женска / с ръководител Муса Манзурски, библиотека / 2500 тома / и салон, където се изнасят програмите на самодейците.

Награди от участия:

грамоти и медали от “ Пирин пее “ и „Копривщица“;
грамоти от фестивалите в Банско, Разлог, “ Малашево пее и танцува“ и др.