21082007_001_

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „РОДОПИ“

Народно Читалище „Родопи“
Област Благоевград
Община Якоруда
Село Юруково
Председател на Читалищно настоятелство : Муса Сабри Елански
Секретар – библиотекар: Джемиле Салих Сиракова

    Народно Читалище „Родопи“-с.Юруково,общ.Якоруда,обл.Благоевград започва своята дейност през 1970 год.,като филиал към Читалище „Светлина“-гр.Якоруда: с библиотека и самодейни групи за афтентичен фолклор.
През 1998 год. Читалището е регистрирано по Закона за народните читалища.В момента Читалището извършва библиотечна дейност и групи за художествена самодейност :

Група за изпълнение на народни обичаи;
Инструментална група;
Група за изпълнение на народни песни;
Танцов състав;
Със самодейните колективи сме участвали ежегодно на съборите : „Пирин пее“ в местността „Предела“ ; „Между три планини“ в гр.Банско ; „И си носим песента“ в гр.Омуртаг ; празника на селото и други увеселителни мероприятия ; празника на Община Якоруда и други бележити дати.От всички събори сме спечелили много отличия – грамоти и медали.