Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Заверяват се всички видове документи по гражданско състояние, издавани от община Якоруда


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 10.00 лв.- експресна услуга