Удостоверение за граждански брак – дубликат

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Услугата се извършва за всички, които са сключили граждански брак в Община Якоруда


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение за граждански брак- дубликат може да изтеглите тук