Удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт

1. Необходими документи:

Лична карта или пълномощно.


2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда , отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка:

Издава се за всички родени или починали в община Якоруда при установена липса на съставен акт за раждане или смърт в регистри по гражданско състояние.
След издаване на такова удостоверение следва съдебна процедура, при която с решение на съда се постановява да се състави акт за раждане или смърт в текущия регистър.


Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв.- обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга

Бланка на Искане за издаване на удостоверение въз основа на регистъра на населението може да изтеглите тук