Издаване на виза за недвижим имот с указан начин на застрояване

Необходими документи:

 

Акт за собственост
Искане по образец

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел „ТСУ“.

Услугата се заплаща:-10 лв.