Образци на документи и декларации

Данъчна Декларация по чл. 14 от ЗМДТ за облагане с данък върху недвижим имот

Искане за издаване на документ.

Заявление за издаване на данъчна оценка

Декларация по чл. 16, ал. 1 от Наредбата за определяне и администриране на МТ

Декларация по чл. 16, ал. 2 от Наредбата за определяне и администриране на МТ

Декларация по чл.16 ал.2 от НОАМТЦУ