Отчетни данни за изпълнението на бюджета за месец април 2017 г.

B1_2017_4_5114

IB1_2017_3_5114_DMP IB1_2017_4_5114_DES

IB1_2017_3_5114_K33 IB1_2017_4_5114_DMP

IB1_2017_4_5114_DMP IB1_2017_4_5114_K33

IB1_2017_4_5114_K33 IB1_2017_4_5114_KSF

IB1_2017_4_5114_RA

Prosrochia_2017_4_5114