Стратегия за управление на общинска собственост 2016-2019 г.

Стратегия за управление на общинската собственост 2016-2019г.