Издаванe на удостоверение за постоянен адрес

1. Необходими документи:

Лична карта на лицето или пълномощно.

2. Място на извършване на услугата:

Община Якоруда, отдел “ ЕСГРАОН“, фронт – офис /в сградата на общината/.

Забележка: удостоверението се издава след подаване на Заявление за нов постоянен адрес

Услугата се заплаща:

Цена 5.00 лв. – обикновена услуга

Цена 7.00 лв.- експресна услуга