Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС – Якоруда на 30.11.2017 г.

Дневен ред за предстоящо заседание на ОбС – Якоруда на 30.11.2017 г.