Отчетни данни за изпълнението на бюджета на месец юли 2017 г.

B1_2017_7_5114

IB1_2017_6_5114_DMP IB1_2017_7_5114_DES

IB1_2017_6_5114_K33 IB1_2017_7_5114_DMP

IB1_2017_7_5114_K33

IB1_2017_7_5114_KSF

IB1_2017_7_5114_KSF IB1_2017_7_5114_RA

Prosrochia_2017_7_5114