Местната икономика в град Якоруда е представена предимно от малки цехове, специализирани в дърводобивната, дървопреработвателната промишленост и производство на мебели, които разчитат на наличието на суровини, материална база и квалифициран персонал.

Леката промишленост е представена от няколко големи шивашки цеха, а хранително -вкусовата, от цех за преработка на маслини, предприятия, специализирани в производството на хляб и хлебни изделия и мандри за производство на млечни продукти. Възможност за стимулиране на местната икономика е развитието на дървопреработването в посока производство на крайни продукти-мебели, дограми, пелети и др., както и развитието на хотелиерството и ресторантьорството.