Културни дейности

      Културните дейности на територията на общината се организират в 3 читалища- в гр. Якоруда,  и в селата Конарско и Юруково, всяко от които разполага с библиотека, киносалон, читални и компютърни зали. Народно читалище „Светлина- 1907“   е  рожба  на  бурния  стремеж  на  народа  ни  към  просвета, култура и независимост. В  градове  и  села само  в една  стая  са  събирали  книги, а  вечер  до  късно  мъждукащо  пламъче   осветявало  лицата  на  жадни  за  знания  младежи. Те  с  гордост  наричат  себе  си  членове  на  читалището. Няма  такава  институция  в друга  държава. В  дългата  огърлица  на  хилядите  читалищни  светлини  заема  своето  достойно  място  и  якорудското  читалище.

Хората  от  малкото ни  градче  могат  да  се  гордеят  с  това, че  с  много  усилия,  труд  и  толерантност  са  успели  да  изградят  и  развият този  дом  на  културата. През  дългото  време  на  своето  съществуване читалището  е  привличало  хора от различни възрасти,  за  да даде  на  всеки  по  зрънце  духовност, от  която  човек  има  нужда.

То е създадено като  клуб  за  турците  по  инициатива  на  учителя  Иван Попкостов  Рашков  и  Минко  Хаджипетров. Това  става през  1907 г. За  председател  на  читалището  е  избран  Иван  Попкостов.  Така  читалището  съществува  до  1912 г. Войните  попречили  за  понататъшното  му  развитие  и  то  замира.

През  1937 г.  започва  изграждането  на  читалищна  сграда, която на  следващата  година  е  вече  готова. На  01.01.1938 г. якорудчани вече  са  имали  прекрасни  условия  за  разгръщане  на  културно- масова  дейност.

Якоруда  е  сред  малкото  селища  в  страната, които  десетилетия наред  имат  свой  духов  оркестър. На  20.09.1939 г. в  читалището пристигат  35 новозакупени  инструмента  за  създаване  на  ученическа  музика. По  това  време  учител  в  Якоруда  е  Стефан  Чернев, който  е  с  висше  музикално  образование  и  именно  той  е  създател и  дългогодишен  диригент  на  детския  духов  оркестър. И  днес  този оркестър  радва  жителите  и  гостите  на  град  Якоруда.

И  в  днешното  динамично, наситено  с  медийни  изяви  време  самодейността  се  развива. В момента към читалището функционират: Женска певческа група за народни и стари градски песни, Мъжка  фолклорна група, МФГ „Якорудски мерак“, ДТС „Детелини“, Детска фолклорна група, Детски състав за модерни танци,  Детски състав за народни танци,  Клуб „Приятели на книгата”, Клуб „Изкуство” и  др. Всички групи имат отличия от участието на различни фестивали и събори. Тези  групи  и  състави  дават  облик  и  определят  високо  ниво  на всеки  празник  в  града.

С  цел  съхраняване  на  автентичния  фолклор  са  заснети  интересни  клипове  с  паметници  на  културата  от  различни  християнски  и мохамедански  традиции, извадени  от  различни  етнографски  проучвания. Реализиран  е  проектът  на  читалището  за  заснемане  на   “Сватбите  в  Якоруда“. Така  можем  да  сме  сигурни, че  родовата  памет  ще  се  запази  и  ще се  предава  на  поколенията.

Важна  част  от  работата  на  читалището  е  библиотеката.  Тя  разполага  с  над  41 хил. тома   художествена  и  научно – популярна  литература, която  може  да  се  ползва  не  само  от  населението  на  града, но  и  от  жителите  на  цялата община.       Към читалището функционира и музейна сбирка, която съдържа над 1050 експонати като  по тематичен обхват основният фонд е разделен на следните колекции: Археология; Етнография; богат снимков материал, ръкописни документи и монети. Снимковият материал датира от 1876 г. до наши дни и отразява революционните борби на Якоруда.