Обобщена справка за общ устройствен план на Община Якоруда

Обобщена справка за общ устройствен план на община Якоруда.