Обява за прием на заявления- декларации от лицата, желаещи да бъдат включени за предоставяне на топъл обяд.

ОБЯВА ЗА ПРИЕМ НА ЗАЯВЛЕНИЯ- ДЕКЛАРАЦИИ ЗА ЛИЦАТА, ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ ВКЛЮЧЕНИ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД.