Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда

Документ: Обществена поръчка – обява 9053591

Проект: „Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на Община Якоруда”

Получен на: 13/06/2016 г.

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 23/06/2016 г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация