Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда

Документ: Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (775571)

Проект:“Доставки на хранителни продукти в натурален и консервиран вид, с транспорт на Изпълнителя, за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка на територията на община Якоруда“

Получен на: 08/03/2017г.

Процедура: Публично състезание

Описание:  Целта на поръчката е да се избере изпълните, който да извършва доставка на хранителни продукти в натурален и консервиран вид за нуждите на общинските звена на бюджетна издръжка – ОДЗ–Община Якоруда; БЗ “ЗСУ-ДСП-Якоруда”; ДЦДУ – Якоруда и ОУ „Гоце Делчев“, с.Смолево, Община Якоруда, като разходите за доставка са с транспорт и за сметка на Изпълнителя на обществената поръчка. Храните са обединени на базата на техния произход и състав, както следва: хляб и хлебни изделия, месо и месни произведения, мляко и млечни произведения, консерви, захарни изделия, готови закуски, варива, плодове и зеленчуци, яйца и подправки.

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 29/03/2017г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация