Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда

Документ: Публична обява 9057397

Проект:„Избор на изпълнител за извършване на оценка за съответствие на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор по време на изпълнение на Инженеринг – проектиране, авторски надзор и СМР на общински път „Конарско – Бел Камен“, находящ се на територията на община Якоруда„

Получен на: 12/10/2016 г.

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 19/10/2016 г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация