Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Якоруда по обособени позиции.

Документ: Обществена покана 9039468

Проект: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа на територията на Община Якоруда по обособени позиции:ОП 1:Изкърпване на стара настилка на Път BLG 2354 / II-84, Якоруда-Разлог/х.Трещеник с дължина 13 690 м.;ОП 2:Изкърпване на стара настилка на Път BLG 1350 / II-84, Юндола-Якоруда/с.Аврамово с дължина 900 м.;ОП 3:Полагане на асфалтова настилка на Път BLG 2356,с.Конарско-Бунцево-Колюмова махала с дължина 800 м.

Възложител: Община Якоруда

Получен на: 06/03/2015 г.

Описание: Строителството е свързано с : Почистване на повърхността от растителна почва ръчно; Механизирано разкъртване асфалтова настилка;  Подготовка на основата за направа на пътища;  Рязане на стара асфалтова настилка; Асфалтобетон плътна смес за горен пласт;  Полагане асфалтобетон плътна смес, включително транспорт.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация