Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда

Документ: Обява

Проект:„ Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда”

Получен на: 12/09/2017 г.

Описание:Извършване на строително – ремонтни работи по техническо задание на обект с предмет : „ Рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Якоруда и съставните населени места и училищен двор в с. Юруково, община Якоруда”

Възложител: Община Якоруда

Документация за участие може да се получи до: 19/09/2017 г.

Документация по проекта може да изтеглите тук: Документация