Съобщение за публично обявяване на заявление от управителя на ВиК-гр.Благоевград

Съобщение за публично обявяване на заявление от управителя на ВиК-гр.Благоевград