Съобщение за изграждане и експлоатация на СОЗ около НМВ „Якоруда“ от 09.01.2018 г.

Съобщение за изграждане и експлоатация на СОЗ около НМВ Якоруда

Документация