Публично обявяване по заявление от Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект.

Откриване на процедура за издаване на разрешително.