Общински план за противодействие на тероризма в община Якоруда.

Общински план за противодействие на тероризма в Община Якоруда.