Покана за публично обсъждане на годишния отчтет за изпълнението на бюджета за 2017 г.

Покана за публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета за 2017 година.