Проекторешение за приемане на годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г.

Проекторешение за приемане на годишен отчет за изпълнението на Бюджет 2017 г.