Договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане

   На 15.07.2016 г. се сключи Договор между Община Якоруда и  Агенция за социално подпомагане  чрез Дирекция “ Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция“ по Оперативна програма за храни и/ или основно материално  подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица в България на стойност                 364  831, 50 лева. Обществената трапезария осигурява „топъл“ обяд на 200 лица за град Якоруда и околните села.