Публично обявявяне по заявление на Кмета на община Якоруда за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект

Съобщение Черна Места