Забрана за палене на огън в земеделски земи

Забрана за палене на огън на открито