„Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, община Якоруда“- проектантски услуги

Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище

До всички заинтересовани лица.

Доклад

Договор