Решение на ОбС- Якоруда относно годишен отчет към 31.12.2017 г.

Решение на ОбС- Якоруда относно годишен отчет към 31.12.2017 г.