Решение на ОбС- Якоруда относно отчет капиталови разходи 2017г.

Решение на ОбС- Якоруда относно отчет капиталови разходи 2017г.