Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект „Обновяване на площад и градска градина“

Обновяване на площад и градска градина.