Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община Якоруда

Изграждане на открити спортни площадки в гр. Якоруда, община Якоруда