Открита процедура: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА“

Документация„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД  ЯКОРУДА“ – 10.07.2018 г.

Разяснения – 06.08.2018 г.

Разяснение 2 -06.08.2018 г.

Протокол –  22.08.2018 г.

Съобщение за отваряне на цени  -14.09.2018 г.

Протокол 2 от работата на комисията

Прочети

Пазарни консултации за определяне на стойността на разхода за СМР за проект: Проектно предложение „Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св.св. Кирил и Методий“, община Якоруда .

Изграждане на закрита спортна инфраструктура, включително оборудване и обзавеждане в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий„…

Прочети