Открита процедура: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД ЯКОРУДА“

Документация„РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В ГРАД  ЯКОРУДА“ – 10.07.2018 г.

Разяснения – 06.08.2018 г.

Разяснение 2 -06.08.2018 г.

Протокол –  22.08.2018 г.

Съобщение за отваряне на цени  -14.09.2018 г.

Протокол 2 от работата на комисията – 28.09.2018 г.

Протокол 3 от работата на комисията–  28.09.2018 г.

Доклад от работата на комисията– 28.09.2018 г.

Решение за определяне на изпълнител–  28.09.2018 г.

Договор  – 09.11.2018 г.

Обявление за възложена поръчка –   09.11.2018 г.